IKI 10 METŲ SIEKIANTI GARANTIJA

LEXUS RELAX

Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos.

IKI 10 METŲ SIEKIANTI LEXUS RELAX GARANTIJA NAUJAM AR NAUDOTAM AUTOMOBILIUI SUTEIKIA JUMS VISIŠKĄ RAMYBĘ ILGUS METUS.

 

LEXUS RELAX – VISIŠKA RAMYBĖ

  • Lexus Relax – tai 10 metų garantija naujiems ir naudotiems Lexus automobiliams.
  • Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos.
  • Lexus Relax padeda išsaugoti Jūsų automobilio išliekamąją vertę
  • Visus priežiūros ir remonto darbus, susijusius su Lexus Relax garantija, atlieka oficialūs Lexus atstovai. Jie naudoja originalias Lexus dalis, sertifikuotas Lexus technikas ir laikosi aukštų gamintojo standartų.
  • Lexus Relax garantija gali būti taikoma ir iš užsienio įvežtoms transporto priemonėms.
  • Lexus Relax garantija gali būti aktyvuota, kai techninę priežiūrą atlieka Lexus atstovas, net jei paskutinės techninės priežiūros data nėra užfiksuota dokumentuose.
  • Lexus Relax galioja automobiliams, kuriems reguliariosios priežiūros darbai buvo atliekami nuo 2022-04-01.


 
AUTOMOBILIO GARANTIJA, SIEKIANTI IKI 10 METŲ ARBA IKI 185 000 KM RIDOS.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar gamintojo garantija bei Lexus Relax garantija yra tas pats?

Ne. Lexus kiekvienam naujam parduotam automobiliui siūlo 3 metų (arba 100 000 km) gamintojo garantiją ir 1 metų visą parą teikiamą techninę pagalbą kelyje. Lexus Relax siūlo 1 metų / 15 000 km papildomą garantiją pagal sąlygas, apibūdintas Lexus Relax garantijos sąlygų ir nuostatų brošiūroje.

Lexus Relax garantija – tai papildoma garantija, siūloma visoms Lexus transporto priemonėms. Ji prasideda nuo įprastos techninės priežiūros, atliekamos įgaliotoje Lexus atstovybėje, net jei 3 metų gamintojo garantija baigė galioti arba transporto priemonės rida viršijo 100 000 kilometrų

Kaip aktyvuojama Lexus Relax garantija?

Jei Jūsų Lexus automobilis atitinka visas sąlygas, apibūdintas Lexus Relax garantijos sąlygų ir nuostatų brošiūroje, Lexus Relax garantija bus aktyvuota automatiškai, kai įgaliotoje Lexus atstovybėje bus atlikta įprasta techninė priežiūra.

Kam taikoma Lexus Relax garantija?

Lexus Relax garantija kai kuriais aspektais šiek tiek skiriasi nuo gamyklinės Lexus garantijos sąlygų. Visas sąlygas ir nuostatus rasite čia.

Ką tik įsigijau naudotą Lexus automobilį su gamintojo garantijos likučiu. Ar ją pakeis Lexus Relax garantija? Jei taip, kada?

Lexus Relax garantija bus pritaikyta transporto priemonei tik pasibaigus 3 metų / 100 000 km gamyklinės gamintojo garantijos laikotarpiui ir įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikus įprastą techninę priežiūrą.

Neseniai Lexus atstovybėje įsigijau Lexus Select naudotą automobilį. Kada įsigalios Lexus Relax garantija?

Pagal Lexus Select programą įsigytiems naudotiems automobiliams taikoma 24 mėnesių garantija. Lexus Relax garantija įsigalioja, kai baigia galioti ankstesnė garantija (jei įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikta įprasta techninė priežiūra).

Įsigijau papildomą Lexus Extracare garantiją. Ar galiu pakeisti ją į Lexus Relax garantiją?

Ne. Jūsų Lexus Extracare poliso negalima pakeisti į Lexus Relax garantiją. Esama garantija galioja iki sutarties pabaigos. Ji automatiškai pakeičiama į Lexus Relax garantiją, kai Lexus Extracare baigia galioti (tik atlikus įprastą techninę priežiūrą įgaliotoje Lexus atstovybėje ir jei Jūsų Lexus automobiliui ji gali būti taikoma).

Ar galiu savo automobiliui atskirai įsigyti Lexus Relax garantiją?

Ne. Lexus Relax garantija aktyvuojama automatiškai, įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikus įprastą techninę priežiūrą (jei Jūsų Lexus automobilis tenkina kriterijus, apibūdintus sąlygose ir nuostatuose. Žr. čia.

Ar reikia atlikti įkraunamos baterijos būklės patikrą, norint pratęsti Lexus hibridinės sistemos įkraunamos baterijos garantiją, ar jam bus taikoma Lexus Relax?

Aktyvavus Lexus Relax garantinę sutartį, hibridinės sistemos įkraunamis baterijai ji netaikoma. įkraunamis baterijai garantiją galima įsigyti (pratęsti) atlikus papildomą hibridinės sistemos būklės patikrą.

Ar gausiu pranešimą, kai mano transporto priemonei bus pritaikyta Lexus Relax garantija?

Ne. Lexus Relax garantija pradeda galioti automatiškai, kaskart įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikus įprastą techninę priežiūrą (jei Jūsų Lexus automobilis tenkina kriterijus, apibūdintus sąlygose ir nuostatuose. Žr. čia.

Ar mano Lexus Relax garantija galios, kai persikelsiu į kitą miestą ar užsienį?

Dažniausiai – taip, tačiau yra išimčių. Informacijos apie Jūsų Lexus Relax garantijos galiojimą užsienyje rasite sąlygose ir nuostatuose. Žr. čia.

Tarkime, kad mano transporto priemonei techninės priežiūros atlikimo dieną – devyneri metai ir 364 dienos. Ar kitą dieną aktyvuojamas naujas Lexus Relax garantinis laikotarpis, ar jis baigia galioti?

Garantija aktyvuojama kaskart, kai įgaliotoje Lexus atstovybėje atliekama su Lexus Relax derančios transporto priemonės techninė priežiūra. Šiuo atveju transporto priemonei taikoma nauja Lexus Relax garantija, kuri galios 1 metus arba 15 000 km nuo techninės priežiūros datos.

Jei parduosiu savo transporto priemonę, ar Lexus Relax garantija galės naudotis naujasis savininkas?

Žinoma. Jei parduosite transporto priemonę, naujasis savininkas perims visus Lexus Relax garantijos privalumus, kai nugabens transporto priemonę į įgaliotąją Lexus atstovybę techninės priežiūros darbams atlikti.

Ar siūloma kitų gerų privalumų naudojantis tik Lexus technine priežiūra?

Taip. Be Lexus Relax garantijos įgaliotosios Lexus atstovybės siūlo įvairių privalumų, skirtų ir Jums, ir Jūsų transporto priemonei.

Pirmiausia visus darbus atlieka kvalifikuoti Lexus technikai, naudodami originalias Lexus dalis ir vadovaudamiesi griežčiausiais gamykliniais reikalavimais. Tai Jūsų automobiliui garantuoja ilgalaikį patikimumą, komfortą ir eksploatacijos ramybę. Juk tai Jums ir patinka Lexus automobilyje, ar ne?

Lexus priežiūros centruose įrengta gamintojo patvirtinta techninės priežiūros įranga, o technikai yra nuolat mokomi apie mūsų naujausias technologijas, elektrifikuotus maitinimo šaltinius, vairuotojų pagalbos ir saugos sistemas. Galiausiai – kainos mūsų priežiūros centruose visada skaidrios, o paslaugos įperkamos, taigi nebus netikėtumų.